παιδευσις


παιδευσις
воспитание, образование

Ancient Greek-Russian simple. 2014.